Polityka prywatności

 

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: październik 2022

1. Wprowadzenie

 

W Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. („my”,) traktujemy Twoją prywatność poważnie. Poniższa polityka prywatności przedstawia w zarysie, kim jesteśmy jako administrator danych, jakie dane zbieramy na naszych stronach internetowych, w jaki sposób i dlaczego je zbieramy, opisujemy także Twoje prawa do administrowania tymi danymi.

Jako odpowiedzialna firma wdrożyliśmy wiele środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę wszelkich danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu) przetwarzanych przez tę stronę, aby spełnić wymogi  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych) („RODO”) i zachować zgodność z przepisami o ochronie danych poszczególnych krajów. Jednak w internetowej transmisji danych mogą z zasady występować luki w obszarze bezpieczeństwa, nie można więc zagwarantować pełnej ochrony. Z tego powodu każdy podmiot danych może przekazać nam dane osobowe korzystając z rozwiązań alternatywnych np. telefonicznie.

Część A) Kim jesteśmy jako administrator danych

Część B) Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane

Część C) Twoje prawa do administrowania Twoimi danymi

Część A) Kim jesteśmy jako administrator danych

2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych właściwym do celów RODO, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych postanowień związanych z ochroną danych jest:

Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
Ostaszewo 57B
87-148 Łysomice
Polska

Mr. Pawel Czapnik – Inspektor Ochrony Danych

Email:iod.pl@sharpconsumer.eu
Strona internetowa: www.sharpconsumer.pl

Jako administrator danych odpowiadamy za to w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, a także zapewniamy ich bezpieczeństwo. Jesteśmy również odpowiedzialni za udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem jak niżej:

2.1 Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych po stronie administratora jest:  Pawel Czapnik

Email: iod.pl@sharpconsumer.eu

W każdej chwili możesz się skontaktować bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, ilekroć masz pytania lub sugestie na temat ochrony danych.

Część B) Jak i dlaczego wykorzystujemy twoje dane?

3. Zbieranie danych osobowych i informacje ogólne

Będziemy zbierać dane osobowe, gdy utworzysz u nas konto, kupisz nasze produkty lub usługi, wypełnisz formularze, które Ci przekazaliśmy, dokonasz podsumowania lub powiadomienia na temat naszych produktów albo usług, skontaktujesz się z nami telefonicznie, mailowo, albo bezpośrednio – w inny sposób.

Zbieramy następujące dane osobowe:

Dane kontaktowe: informacje, które pozwolą nam się z Tobą skontaktować, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu oraz adresy powiązane z Twoim kontem, zamówieniem lub zapytaniem.

Historia zakupów i konta: rejestry dotyczące zakupionych produktów i usług.

Dane osobowe w zgłoszeniach i powiadomieniach, które nam przekazujesz : jeśli przekażesz nam informacje o produktach i usługach za pośrednictwem naszej strony internetowej, zbierzemy dane osobowe, które załączysz.

Zapisy Twoich rozmów z nami: gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej odnotujemy to. Nagrywamy również rozmowy telefoniczne z naszym zespołem obsługi klienta, dzięki czemu możemy wdrażać i prowadzić odpowiednie szkolenia i zapewnić Państwu odpowiednią jakość usług.

Gdy użytkownik lub system automatyczny odwiedzi naszą stronę internetową, strona internetowa zgromadzi szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane są przechowywane w plikach dzienników serwera. Możemy gromadzić następujące dane (1) rodzaje i wersje wykorzystywanych przeglądarek, (2) system operacyjny, z którego korzysta łączący się z naszą stroną, (3) strona internetowa z której następuje dostęp do naszej strony  (4) podstrony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu łączącego się z naszą stroną, a także (8) inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Nie wyciągamy wniosków na temat użytkownika na podstawie danych ze strony internetowej. Informacje są natomiast potrzebne do następujących celów (1) prawidłowe dostarczanie treści z naszej strony internetowej, (2) optymalizacja treści na naszej stronie internetowej, a także optymalizacja reklam, (3) zapewnianie długiej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej, oraz (4) dostarczanie organom ścigania informacji potrzebnych do ścigania sprawców w przypadku cyberataku, dlatego też administrator poddaje zebrane dane anonimowej analizie statystycznej, w celu wzmocnienia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa; a także aby zagwarantować optymalny poziom ochrony danych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z plików dziennika na serwerze są przechowywane osobno od wszelkich danych osobowych dostarczonych przez podmiot danych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Ograniczamy gromadzenie danych osobowych do danych, które są konieczne, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych i biznesowych. Jednak w niektórych przypadkach dostarczanie danych osobowych może być w pewnym zakresie wymagane prawem (np. przepisy podatkowe), jest wymagane jako część negocjacji umów, albo jako element świadczenia usługi. Niedostarczenie danych osobowych mogłoby skutkować niepodpisaniem umowy lub niedostarczeniem usługi podmiotowi danych, uważa się więc, że dostarczanie danych leży w słusznym interesie podmiotu.

Poniżej opisujemy:

 • Do jakich celów gromadzimy twoje dane osobowe;
 • Kategorie danych osobowych, które w tym celu przetwarzamy;
 • Podstawę prawną pozwalającą nam przetwarzać twoje dane osobowe;
 • Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.
Cel przetwarzaniaKategorie przetwarzanych danychPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przechowywania danych
Dostarczanie Ci usług i prowadzenie Twojego kontaWszystkie dane osobowe, które gromadzimyWykonanie łączącej nas umowyW czasie trwania umowy i okresie przedawnienia wszelkich roszczeń
Dostarczanie Ci produktówDane kontaktoweWykonanie łączącej nas umowyW czasie trwania umowy i okresie przedawnienia wszelkich roszczeń
Odpowiedź na Twoje pytania lub skargiWszystkie dane osobowe, które gromadzimyUzasadniony interes (cele biznesowe – obsługa klienta)W okresie przedawnienia wszelkich roszczeń
Badanie przypadków niewłaściwego użycia konta, oszustw i windykacja długówWszystkie dane osobowe, które gromadzimy"Uzasadniony interes (ochrona praw i bezpieczeństwa) Obowiązek prawny"W okresie przedawnienia wszelkich roszczeń
Utrzymywanie i podnoszenie jakości naszych produktów i usługWszystkie dane osobowe, które gromadzimyUzasadniony interes (cele biznesowe – zarządzanie jakością)W okresie przedawnienia wszelkich roszczeń
Marketing bezpośredniDane kontaktowe ZgodaDo czasu wycofania zgody

Zanim udostępnisz dane osobowe możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, który wyjaśni, czy dostarczenie danych osobowych jest wymagane przez prawo i umowę, czy zachodzi obowiązek dostarczenia danych osobowych i jakie są konsekwencje ich niedostarczenia.

5. Twoja zgoda

Podstawą prawną do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać. Za wycofanie zgody nie grożą Ci żadne konsekwencje. Jeśli wycofasz swoją zgodę, przetwarzanie danych przeprowadzone przed jej wycofaniem nie stanie się bezprawne.

Możesz wycofać zgodę kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podano w części 2.

6. Jak udostępniamy Państwa dane

Udostępniamy twoje dane osobowe następującym osobom:

Naszemu personelowi: Twoje dane osobowe będą dostępne dla naszego personelu, jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to potrzebne w związku z jego pracą.

Spółkom należącym do tej samej grupy: W celu dostarczania Ci usług.

Partnerom Sharp: W celu odpowiadania na Twoje zapytania o produkty i usługi, które nie są dostarczane bezpośrednio przez Sharp.

Firmom dostawczym: W celu dostarczenia produktów, które u nas zamówiłeś.

Agencjom informacji kredytowej: W celu potwierdzenia Twojej tożsamości i uzyskania informacji o nieuiszczonych lub spóźnionych płatnościach i innych działaniach mogących wpływać na Twoją ocenę kredytową.

Rządowi i prawodawcy: Jeśli jest to wymagane prawem, lub w celu udzielenia im pomocy w prowadzonych dochodzeniach i inicjatywach.

Policji i organom ścigania: W celu udzielania pomocy w dochodzeniach i zapobiegania przestępstwom.

Zewnętrznym dostawcom usług: W celu wsparciaaństwa, na przykład, od strony informatycznej lub w ramach innych usług administracyjnych wymaganych do obsługi tej strony; w celu analizy danych będących w naszym posiadaniu, przetwarzania płatności, komunikacji z naszymi klientami, dostarczania nam porad prawnych i finansowych.

Instytucjom regulacyjnym: w przypadku gdy będziemy musieli ujawnić lub udostępnić Państwa Dane Osobowe w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub wymogów prawnych.

Dane osobowe ujawniamy wyłącznie stronom wymienionym powyżej. Innym stronom trzecim możemy udostępnić informacje statystyczne i dane analityczne, ale dołożymy starań, by były to informacje zbiorcze, na podstawie których nie można nikogo zidentyfikować, zanim je ujawnimy.

7. Zmiany właścicielskie i kontrolne
Możemy przenosić, sprzedawać lub cedować dowolne dane opisane w niniejszej Polityce prywatności na podmioty trzecie w wyniku sprzedaży, połączenia, konsolidacji, zmiany kontroli, przeniesienia aktywów lub reorganizacji naszej działalności.

Jeżeli będziemy stroną fuzji, przejęcia lub sprzedaży aktywów, zawsze będziemy przetwarzać Twoje dane zgodnie z Twoimi prawami i wolnościami oraz z zastrzeżeniem umów o poufności między stronami.

8. Transfer danych osobowych

Niekiedy przekazujemy dane osobowe stronom trzecim, na przykład dostawcom oprogramowania do systemów CRM do sprzedaży lub celów serwisowych, dostawcom oprogramowania do automatyzacji marketingu i agencjom (np. marketingowym i rekrutacyjnym) z siedzibą w USA poza UE i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”).

Aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przekażemy je do USA poza UE i EOG tylko jeśli jest to zgodne z RODO. Wymaga to spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • Komisja Europejska stwierdziła, że kraj ten zapewnia odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych;
 • transfer danych podlega prawnie wiążącemu i możliwemu do wyegzekwowania zobowiązaniu strony otrzymującej do ochrony danych osobowych;
 • transfer opiera się na wiążących regułach korporacyjnych; lub
 • transfer opiera się na uchyleniu ograniczeń wynikających z RODO dotyczących przekazywaniu danych osobowych poza UE.

W tabeli poniżej przedstawiono zarys podstawowych transferów danych osobowych, które wykonujemy do krajów poza UE i EOG. Aby uzyskać pełną listę transferów lub poprosić o spis wiążących, wykonalnych zobowiązań, które stosujemy, by zagwarantować bezpieczny transfer Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych z części 2.

9. Cookies

Nasze strony wykorzystują „cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z cookies. Zawierają one tak zwane cookie ID będące unikalnym identyfikatorem cookie. Identyfikator składa się z szeregu znaków, w oparciu o które strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, na której przechowywane było cookie. To umożliwia odwiedzonym stronom internetowym i serwerom odróżnienie konkretnej przeglądarki użytkownika od innych przeglądarek internetowych zawierających inne cookies. Korzystając z unikalnego identyfikatora cookie można rozpoznać i zidentyfikować konkretną przeglądarkę internetową.

Dzięki wykorzystaniu cookies możemy dostarczyć użytkownikom naszej strony internetowej lepiej dopasowanych usług i treści, co nie byłoby możliwe bez ustawień cookies. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Cookies.

10. Profilowanie

Profilowanie polega na automatycznej analizie danych osobowych (np. analizie zachowań w Internecie, takich jak odwiedzanie stron, klikanie na linki, pobieranie treści), jego celem jest rozpoznawanie i przewidywanie zachowań użytkowników naszej strony.

A) Obecnie nie stosujemy profilowania na naszej stronie. Jeśli rozpoczniemy profilowanie powiadomimy cię o tym.

11. A) Obecnie nie stosujemy profilowania na naszej stronie. Jeśli rozpoczniemy profilowanie powiadomimy Cię o tym.

Niektórzy użytkownicy mogą zarejestrować się na naszej stronie wykorzystując dane osobowe, przy pomocy formularza rejestracyjnego, jest to możliwe w przypadku naszych portali partnerskich i usługi naszych szkoleń online (Akademia). Te dane osobowe (np. nazwisko, adres email, data i godzina rejestracji) są gromadzone w celu dostarczenia im usług, zweryfikowania ich tożsamości i zapewnienia bezpiecznego logowania w chronionym środowisku sieciowym. Dzięki temu Sharp może także zezwolić na dostęp lub odmówić dostępu wskutek niewłaściwego korzystania z usługi.

Użytkownicy mogą również dostarczać danych osobowych składając zapytanie ogólne (np. zapytanie o sprzedaż albo usługę) poprzez formularz. W takiej sytuacji przekazywane dane osobowe są automatycznie kierowane pocztą elektroniczną do odbiorcy po stronie Sharp. Te dane osobowe są przekazywane dobrowolnie i przechowywane w celu skontaktowania się z podmiotem danych w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Ponadto poprzez formularze można niekiedy wyrazić zgodę na inne formy komunikacji np. komunikację marketingową. Zgodę tę można wyrazić poprzez mechanizm zapisania się (opt-in) (patrz: Część 12 poniżej).

Dane te mogą być również przekazywane firmom z grupy Sharp oraz partnerom w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, jeśli jest ono związane z innym obszarem działalności niż ten, który użytkownik wybrał składając zapytanie. Mogą też być przekazane stronom trzecim, na przykład systemom CRM do sprzedaży i celów serwisowych, albo platformom automatyzacji marketingu, jednak w tym przypadku Sharp pozostaje administratorem danych.

12. Komunikacja sprzedażowa i marketingowa

Jako użytkownik strony Sharp możesz także dostarczyć danych osobowych aby zapisać się na konkretne programy sprzedażowe i marketingowe, na przykład wyrazić zainteresowanie produktem lub usługą, zapisać się do newslettera, albo zarejestrować się na wydarzenia. Regularnie informujemy naszych użytkowników, klientów i partnerów biznesowych o produktach i usługach korzystając z komunikacji sprzedażowej i marketingowej. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości korzystając z różnych kanałów, mogą też  nich zrezygnować, gdy nadarzy się okazja. Informowanie aktualnych klientów o usługach (np. informacje o fakturach/umowach) jest uważane za leżące w ich Słusznym Interesie, w związku z tym komunikacja ta stanowi część świadczenia usługi. Podmiot może otrzymywać komunikację marketingową tylko jeśli (1) posiada ważny adres email, numer telefonu, lub adres do korespondencji (2) zarejestruje się w celu otrzymywania komunikacji marketingowej.

W trakcie rejestracji w celu otrzymywania komunikacji marketingowej zachowujemy także adres IP systemu komputerowego przypisany przez dostawcę internetu (ISP), z którego podmiot korzysta w chwili rejestracji, zachowujemy również datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, by dowiedzieć się o (potencjalnym) nadużyciu adresu email podmiotu danych w późniejszym okresie, a celem jest ochrona prawna administratora.

O ile w formularzu zgody nie stwierdzono inaczej, z danych osobowych zgromadzonych w trakcie rejestracji do celów marketingowych można korzystać wyłącznie do rozsyłania określonych wiadomości. W niektórych przypadkach do przetwarzania tych danych wykorzystujemy platformy zewnętrzne, takie jak dostawcy automatyzacji marketingu i systemów CRM do sprzedaży. Wszyscy dostawcy zewnętrzni podpisali zgodne z RODO umowy o ochronie danych z Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. zaś dane są w posiadaniu i są w pełni kontrolowane przez Sharp. Podmiot danych może w każdej chwili wycofać zgodę na korzystanie z programu komunikacji marketingowej i na przechowywanie. Każda wiadomość, którą wysyłamy zawiera link umożliwiający wycofanie zgody (w przypadku komunikacji elektronicznej), możesz też wycofać zgodę kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe podano w części 2.

13. Śledzenie i analityka

Śledzenie marketingowe

Nasza komunikacja marketingowa niekiedy zawiera tak zwane piksele trackingowe. Piksel trackingowy to miniaturowa grafika wstawiona w wiadomość email, umieszczona na stronie docelowej etc., która jest przesyłana w formacie HTML, aby umożliwić zapis i analizę pliku dziennika. To umożliwia analizę statystyczną udanych i nieudanych kampanii marketingowych w Internecie. W oparciu o wstawione piksele trackingowe administrator widzi, czy i kiedy wiadomość marketingowa dotycząca konkretnych treści została obejrzana lub pobrana przez podmiot danych i może wykorzystać te informacje, by skierować do użytkowników bardziej konkretne/odpowiedniejsze treści podczas następnych odwiedzin. Możesz usunąć swoją zgodę na powyższe korzystając z linku do zarządzania zgodą znajdującego się w każdej wiadomości elektronicznej, lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics w celu śledzenia, raportowania i optymalizacji działania naszej strony internetowej (np. liczba odwiedzających, miejsca skąd trafiają do nas odwiedzający, jakie strony odwiedzili). Śledzenie odbywa się na poziomie zbiorczym, nie indywidualnym.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

Korzystamy z Google Analytics z funkcją anonimowości (aplikacja „_gat. _anonymizeIp”). Oznacza to, że Google skraca adres IP użytkownika i sprawia, że użytkownik staje się anonimowy, gdy korzysta z naszych stron z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę korzystając z wyszukiwania Google, Google Analytics umieszcza cookie na komputerze/urządzeniu użytkownika. Dzięki temu Google może śledzić, co dzieje się po tym, gdy użytkownik kliknie w link i przejdzie do naszej strony. W przypadku płatnych reklam cyfrowych płacimy Google w oparciu o liczbę kliknięć lub wyświetleń, co umożliwia prawidłowe raportowanie i fakturowanie oraz pomaga zapobiegać fałszywym/nieuczciwym kliknięciom. Google gromadzi dane użytkownika, takie jak adres IP, informacje o dostępie i lokalizacji. Po każdej wizycie na naszej stronie dane te są przekazywane Google w Stanach Zjednoczonych. Dane te mogą być przechowane przez Google w Stanach Zjednoczonych lub mogą zostać przekazane stronom trzecim.

Część D) Twoje prawo do administrowania swoimi danymi

Zgodnie z RODO przysługują ci następujące prawa do administrowania Twoimi danymi:

Prawo do informacji – oznacza możliwość uzyskania od nas informacji czy przetwarzamy twoje dane.
Prawo dostępu – oznacza możliwość sprawdzenia, jakie twoje dane są przechowywane. Dzięki niemu możesz otrzymać kopię twoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu i sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
Prawo do sprostowania – oznacza możliwość uzupełnienia lub zmiany niekompletnych lub nieprawidłowych danych, które znajdują się w naszym posiadaniu.
Prawo do usunięcia danych – oznacza możliwość usunięcia Twoich danych z naszych baz danych/systemów, w sytuacji gdy: ich dalsze przetwarzanie nie ma uzasadnienia, wycofujesz swoją zgodę, przechowujemy Twoje dane osobowe bezprawnie lub zgodnie ze stosownym przepisami UE powinniśmy usunąć Twoje dane. Masz prawo wystąpić o usunięcie swoich danych osobowych po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – oznacza możliwość ograniczenia lub zawieszenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przenoszalności danych – oznacza możliwość przeniesienia danych do innego dostawcy.

Prawo do sprzeciwu – oznacza możliwość zapobiegnięcia przetwarzaniu twoich danych osobowych w określony sposób, lub wycofania zgody. Istnieje konkretny zapis umożliwiający odrębny sprzeciw wobec profilowania danych.

Aby skorzystać z opisanych powyżej praw napisz do nas na adres: iod.pl@sharpconsumer.eu

Jako użytkownik naszych stron internetowych możesz także podjąć inne kroki, aby ograniczyć ilość danych osobowych, które będziemy mogli przetwarzać:

Brak zgody lub usunięcie zgody:

 • Gdy gromadzimy dane osobowe w formularzach, wprowadzamy pola umożliwiające zapisanie się (opt-in), żebyś mógł nas poinformować, czy chcesz otrzymywać od nas wiadomości marketingowe. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, będziemy kontaktować się z tobą wyłącznie w związku z usługami, które dla ciebie świadczymy.
 • Większość wiadomości marketingowych, szczególnie elektronicznych, oferuje możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych w przyszłości.

Uniemożliwianie lub usuwanie śledzenia w sieci:

 • Wchodź na naszą stronę korzystając z okna przeglądarki anonimowej/incognito
 • Nie pozwól na ustawienie cookies dostosowując ustawienia swojej przeglądarki:

o  Ustawienia cookies w Internet Explorer
o  Ustawienia cookies w Firefox
o  Ustawienia cookies w Chrome
o  Ustawienia cookies w Safari web i iOS.

 • Nie wyrażaj zgody na zbieranie danych przez Google Analytics

o  Pobierz i zainstaluj rozszerzenie do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
o Ono poinformuje Google Analytics (poprzez JavaScript), że Google Analytics nie może zbierać konkretnych danych.

o  Więcej informacji:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  http://www.google.com/analytics/terms/us.html
o  https://www.google.com/analytics/

 • Naszym celem zawsze jest udzielenie ci pomocy: ilekroć zechcesz skorzystać ze swoich praw, ale w pewnych przypadkach możemy mieć podstawy prawne do odrzucenia twojej prośby.
 • Rozpatrzymy każdą prośbę tak szybko, jak to możliwe – nie później niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Z konieczności ten okres może się przedłużyć o kolejne dwa miesiące, ze względu na złożoność i liczbę zapytań. W przypadku przedłużenia się okresu rozpatrywania zapytania poinformujemy cię o tym w ciągu miesiąca od trzymania zapytania i podamy powód opóźnienia.
 • Jeśli postanowimy odrzucić twoją prośbę poinformujemy cię o powodach jej odrzucenia.
 • Składanie skarg do organów nadzorujących: jeśli nie zgadzasz się z decyzją, którą podjęliśmy w odpowiedzi na prośbę związaną z twoimi prawami, lub uważasz, że naruszyliśmy przepisy o ochronie danych możesz złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych w UE. Możesz skontaktować się z organem nadzorczym dla Polski korzystając z jego danych kontaktowych znajdujących się na tej stronie https://uodo.gov.pl/.

14. Aktualizacje niniejszej polityki

Od czasu do czasu możemy przeprowadzać aktualizacje niniejszej polityki prywatności, aby uwzględnić zmiany w naszych sposobach przetwarzania danych osobowych (np. jeśli wdrożymy nowe systemy albo procesy obejmujące nowe sposoby wykorzystania danych osobowych), lub w celu wyjaśnienia informacji zawartych w tym powiadomieniu. Wprowadzone przez nas zmiany będą zgodne ze stosownymi przepisami o ochronie danych.

Zalecamy, żebyś co jakiś czas sprawdzał, czy nie wprowadzono aktualizacji tego powiadomienia, poinformujemy cię bezpośrednio o zmianach w tym powiadomieniu, lub sposobie wykorzystania twoich danych osobowych, gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.